Tree Hut Sugar Scrub, Shea, Tropical Mango

Certified organic shea butter. Natural mango puree. treehutshea.com. No parabens. No formaldehyde donors. Made in the USA.